Skip to main content

Welkom bij deze online galerij! Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie zijn we verder gegaan met het mooie thema ‘1001 nacht’.

1001 nacht bleek een zeer dankbaar thema waar veel inspiratie uit te halen valt. Ik heb ervan genoten hoe alle kinderen invulling hebben gegeven aan de opdrachten. Alle verhalen zijn voorgelezen tijdens de lessen, wat de les helemaal compleet maakte. De kinderen vonden het erg leuk om naar te luisteren!

Kijk snel verder voor de resultaten en een verslagje van deze lessen!

Met veel trots toon ik je een greep uit het werk van leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar! 

Een vliegend tapijt

Deze tekenopdracht bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een non-verbaal tekenspel. Hierbij wordt niet gepraat of overlegd en communiceren de kinderen in tweetallen via de tekening. Het is dus belangrijk dat je probeert elkaar goed aan te voelen en rekening te houden met de ander tijdens het tekenen.

Bij dit tekenspel ‘weven’ de kinderen in tweetallen de stof voor een vliegend tapijt. Om de beurt tekenen zij een lijntje, tot beiden tevreden zijn over het resultaat. Na afloop bespreken we hoe het tekenen is verlopen, of er wat onverwachts is gebeurd en hoe dat dan voelde.

In het tweede deel maakte elk kind zijn eigen tapijt van de samen getekende stof en via een visualisatie mochten ze bedenken naar welke plek ze hun tapijt wilden laten vliegen.

Een visualisatie is een verhaaltje waarmee ik kinderen begeleid in hun tekenproces. Het helpt vaak om een voorstelling te maken van wat ze willen tekenen. Ik heb gemerkt dat veel kinderen zich al heel goed laten meenemen in zo’n visualisatie!

De visser en de geest

Dit verhaal gaat over een arme visser die op een dag een grote, zware koperen fles vangt. Hij sleept de enorm zware fles op het strand, als hij de kurk eraf haalt komt er een enorme boze geest uit.

De geest zit al jaren opgesloten in de fles. Eerst had hij bedacht dat hij goud zou geven aan degene die hem zou bevrijden, maar na honderden jaren wachten had hij besloten om degene te doden die hem zou bevrijden.

De visser zegt dat hij er niks van gelooft dat de geest hem kan doden en noemt hem een leugenaar. Hij zegt dat hij niet eens geloofd dat de geest in die fles paste; daar is hij veel te groot voor. De geest is verontwaardigd! Hij is een GEEST dus heeft toverkrachten! Natuurlijk past hij in die fles.

De visser daagt hem uit en zegt dat hij er nog steeds niks van gelooft. De geest wordt nog kwader! Hij zal het eens bewijzen, dat hij heus wel in die fles past! Dus gaat hij erin…en de visser doet gauw de stop weer op de fles, maar bevrijd hem weer als hij belooft dat hij hem met rust laat.

De geest brengt hem vervolgens naar een tovermeer, dat vol met enorme vissen zit. Hij vangt vissen in verschillende kleuren en brengt ze naar de Sultan. Die is zo blij dat hij de visser genoeg goud geeft om hem rijk te maken. Hij trouwde, kreeg kinderen en viste alleen nog maar in zijn vrije tijd.

Toen hij jaren later het tovermeer aan zijn kinderen wilde laten zien, was het verdwenen…

Ali Baba en de 40 rovers

Dit verhaal gaat over Ali Baba die per ongeluk de plek ontdekt waar de 40 rovers hun buit bewaren. Hij vult zijn zakken met goud en neemt het mee naar huis, waar hij probeert niet ontdekt te worden door de rovers. Als zijn hebzuchtige broer daar achter komt, haalt hij Ali Baba over om te vertellen waar de hele buit ligt. Als hij daar is, wordt hij helaas ontdekt door de rovers, met alle gevolgen van dien…

Bij deze les mochten de kinderen zelf kiezen welk deel van het verhaal ze wilden tekenen.

Een magische mandala

Het woord mandala komt uit het Sanskriet, een eeuwenoude taal uit India. Daarom sluit een mandala tekening mooi aan bij het thema 1001 nacht.

Eerst tekenden we met de hele groep samen een grote mandala waarbij iedereen vanuit zijn eigen punt een lijn trok met een begroeting naar alle andere kinderen. Vervolgens hebben we deze mandala samen ingekleurd en afgesproken hoe we hem konden verdelen. Iedereen die dat wilde heeft een stukje mee naar huis gekregen.

Vervolgens mocht ieder voor zich een eigen mandala ontwerpen waarin elementen uit 1001 nacht terug kwamen, zoals edelstenen, rookslierten en sterren.

De reizen van Sinbad de zeeman

Veel verhalen uit 1001 nacht bevatten een rode lijn met daaronder allerlei sub-verhalen. Sinbad de zeeman is er daar één van. Voor deze grote opdracht hebben we eerst een basis gemaakt met de zee als achtergrond. Vervolgens werd elk verhaal voorgelezen en koos iedereen voor zichzelf een stukje uit het verhaal om te tekenen in een cirkel. Daarna werden alle cirkels op de zee-achtergrond geplakt en mochten de kinderen zelf kiezen hoe ze de tekening wilden afronden. De meesten vonden het leuk om de verhalen te nummeren of de titel er bij te schrijven.

feest van licht

Kerst sloot mooi aan op 1001 nacht met een les waarbij we een kaars versierd hebben. Eerst hebben we besproken waarom mensen kaarsen branden. Dat kan zijn voor de gezelligheid, voor licht en warmte of voor een ritueel of herdenking aan een dierbare.

Met deze kaars mogen alle kinderen thuis een lichtje branden in de kerstvakantie!

 

Na de kerstvakantie is het thema ‘de vijf rijken’: het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het mensenrijk en het hemelrijk die samen jouw wereld vormen.