Skip to main content

Algemene voorwaarden Tekenlessen

Algemene voorwaarden

1. Proefles

 • een proefles is gratis
 • Maximaal 1 proefles per persoon

2. Inschrijven

 • inschrijven kan door de gegevens in te vullen en dit formulier ondertekend in te leveren.
 • We spreken samen af op welke dag je kind kan starten. Dit is afhankelijk van jullie voorkeur en of er op die dag plek is in de groep.
 • Als er (nog) geen plek is, komt je kind op een wachtlijst.

3. Continuering van de lessen

 • de lessen worden wekelijks gegeven in blokken tussen de schoolvakanties.
 • Een les duurt 1 uur.
 • In de week voor elke schoolvakantie wordt er een nieuwe planning gemaakt en gedeeld. Met uitzondering van de zomervakantie.
 • Zolang er nog niet is opgezegd, is je kind verzekerd van een plekje op zijn/haar vaste dag en/of tijd.
 • Mocht je van dag willen ruilen; geef dit dan tijdig aan. Dan kan ik hiermee rekening houden in de planning.

4. Betaling

 • een les kost €11,50. Dit is inclusief materiaalkosten.
 • Je betaalt voor een volledige lessenreeks tussen twee schoolvakanties.
 • Voor aanvang van de lessenreeks ontvang je een betaalverzoek. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 14 dagen na dit verzoek betaald zijn. 
 • In de Tekentuin evalueert jaarlijks het tarief en informeert tijdig over eventuele wijzigingen.
 • Uitzondering: Bij deelname via heumenstegoed.nl verloopt de betaling via de betreffende regeling. 

5. Ziekte/afwezig

 • bij ziekte/afwezigheid van de leerling kan de les niet vergoed worden. Als er nog plek is, kan de les ingehaald worden bij een ander groepje in dezelfde week.
 • Per blok mag er 1 gemiste les als tegoed meegenomen worden naar het volgende blok. 
 • Bij langdurige ziekte maken we een andere afspraak.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de les op een later moment ingehaald of verrekend met de volgende lessenreeks.

6. Opzeggen

 • als je kind stopt met de tekenles, geef je dit uiterlijk 2 weken voor de volgende schoolvakantie aan mij door.
 • Opzeggen kan door een berichtje te sturen via email of whatsapp.
 • Bij te laat opzeggen wordt € 10 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en is op de hoogte van de privacyverklaring van in de Tekentuin (te vinden op de website).