Monique in de Tekentuin

Mijn naam is Monique de Vaan. Met mijn gezin woon ik in Molenhoek, waar ik ontzettend kan genieten van de rust en de natuur in onze omgeving.
Mijn visie is dat iedereen kan stralen met de kracht die hij al in zich heeft. Ik maak kinderen èn volwassenen graag bewust van hun eigen kracht.

Hoe het begon

Sinds 2004 werk ik als logopedist in het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarin heb ik veel expertise ontwikkeld op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen (TOS), autisme en (andere) prikkelverwerkingsproblemen, zoals hoogsensitiviteit en ADHD. 

Als je moeite hebt om jezelf met verbale taal duidelijk te maken, is tekenen een heerlijke manier om je te kunnen uiten. In een tekening is veel te zien over wat er in je omgaat, al dan niet bewust. Door samen te kijken naar die tekentaal, en daarover vragen te stellen, ontstaat er helderheid over bepaalde zaken die op dit moment spelen in je leven.

Hoe het begon te groeien

Op een bepaald moment zocht ik naar een manier om mijn werk met kinderen te verrijken. Ik ben toen de opleiding Creatieve Communicatie gaan doen bij de Kolam in Zutphen en inmiddels geef ik al een paar jaren tekenlessen in een fijne ruimte van mijn eigen huis. 

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken, ze te zien groeien in hun creativiteit en de vrijheid waarmee ze hun fantasie los durven te laten op papier. 

De lessen in de Tekentuin bieden diepgang door kennis te maken met het onderwerp en kinderen krijgen de vrijheid om hun eigen draai te geven aan de opdracht. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de lessen voor volwassenen. Iedere volwassene was ooit kind! Soms is het even wennen, maar voor volwassenen is het evengoed heerlijk om de vrijheid van een tekening te mogen ervaren. 

Een tekenopdracht kan kaders bieden die je op jouw eigen manier mag invullen en kleuren. Ook buiten de lijntjes…

Hoe het begon te bloeien

Zoekende naar een manier om mijn expertise als logopedist en tekendocent te combineren, heb ik vervolgens besloten om ook een opleiding tot kindercoach te doen. En inmiddels is de Tekentuin daarmee uitgebreid en durf ik met trots te zeggen dat ik een prachtig aanbod heb! 

Op een creatieve manier begeleid ik kinderen als het even niet zo lekker gaat in hun leven.

Daarbij werk ik vanuit een holistische visie: het kind staat centraal. Dus niet de methode, niet het probleem en niet de coach. Ieder kind is uniek, wat betekent dat ieder kind een eigen benadering mag krijgen. Hij kiest zelf het doel voor de coaching en wordt begeleid bij het inzetten van zijn eigen krachten en talenten om dat doel te behalen. De krachten en de persoonlijkheid van het kind bepalen de manier waarop de begeleiding wordt vormgegeven. 

Het kind bepaalt welke middelen er ingezet worden. Net als bij de tekenlessen worden hoofd, hart en handen betrokken en in balans gebracht of gehouden bij de coaching.

Mijn missie: kinderen helpen bij het ontdekken van hun eigen krachten en talenten. Samen onderzoeken we hoe je die kunt inzetten in het dagelijkse leven. Met dat talent, die kracht kun je de hobbel over die je tegenkwam op je levenspad.

Volwassenen mogen groeien in hun bewustzijn en zelfontplooiïng in de Tekentuin.

Met mijn benen in het hier en nu en mijn neus gericht op de toekomst, geniet ik van alles wat er gebeurt in de Tekentuin!

‘Mijn praktijk groeit, waardoor ik meegroei.’